Actueel bestaat ongeveer 13,8 % van het Vlaamse bosareaal uit populierenbossen (Van Loy et al. 2002) en hoewel de subsidieregeling voor bebossing en herbebossing het gebruik van inheemse bomen stimuleert, worden populieren omwille van hun productiviteit nog steeds frequent gebruikt, in het bijzonder door particulieren (Gorissen 1999). Populierenbossen zullen dus nog geruime tijd een vast gegeven blijven, zodat het van belang is na te gaan hoe de ecologische waarde van dergelijke bossen zo optimaal mogelijk ontwikkeld kan worden.
Publicatiedatum December 2006
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Arne Verstraeten