De brochure bevat informatie over de wijze waarop de examens van de Examencommissie secundair onderwijs worden georganiseerd en hoe kandidaten er een getuigschrift of diploma secundair onderwijs kunnen behalen.