In het kader van Staten-Generaal voor de Industrie bracht de SERV een advies uit over het flankerend beleid voor een duurzame, toekomstgerichte economie. De SERV ondersteunt een transitiebeleid gericht op een duurzame en toekomstgerichte economie, wat in het bijzonder voor de industrie geldt. Dit advies pleit voor beleidsinitiatieven langs drie invalshoeken: (1) een vernieuwende, innovatieve economie met aandacht voor het innovatie- en het energiebeleid, (2) een dynamische en ondernemende economie met aandacht voor de instrumenten voor investeringssteun, (3) werken en leren in een kennisintensieve economie met aandacht voor het ontwikkelen en beheren van competenties en het creëren van meer werkbaar werk.
Publicatiedatum
September 2010
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Innovatie , Economisch beleid