Dit formulier moet ingevuld worden als een lid van de Vlaamse Zorgkas zijn rekeningnummer wil wijzigen. Het rekeningnummer wordt gebruikt om - het zorgbudget uit te betalen - te veel betaalde premies terug te storten - te veel betaald persoonlijk aandeel terug te storten

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Oktober 2022
Publicatietype
Formulier
Thema's
Gezondheidszorg