De Vlaming geeft anno 2009 vooral geld en materiële zaken eerder dan tijd (vrijwilligerswerk). Bijna acht op de tien Vlamingen stort geld op een rekening en/of verleent een andere vorm van financiële steun aan een maatschappelijke organisatie of een goed doel. Ruim zeven op de tien schenkt goederen. Een kleine 20% daarentegen doet regelmatig aan vrijwilligerswerk. Een minderheid van nog geen 10% rapporteert geen enkele vorm van geefgedrag. De resultaten bevestigen dat geefgedrag aan organisaties ongelijk verdeeld is in de Vlaamse samenleving. Een hogere sociaal-economische positie gaat vaker samen met het geven van tijd en/of geld en in natura. Voorts blijkt deelname aan vrijwilligerswerk anno 2009 nog steeds gerelateerd aan kerkgang, en verkleint het hebben van jonge kinderen de kans op het geven van tijd aan organisaties (maar niet op het geven van geld en/of materiële zaken). Ten slotte hebben mannen en vrouwen een gelijke kans op deelname aan vrijwilligerswerk, maar behoren vrouwen wel vaker tot de groep van ‘uitsluitend materiële gevers’.
Publicatiedatum
Juli 2011
Publicatietype
Studie
Thema's
Gezin en samenleving
Auteur(s)
Ann Carton, Caroline Gijselinckx, Lesley Hustinx
Reeks
SVR - Webartikel, 2011/14