He rapport kadert in de uitvoering van het strategisch plan 'Geletterdheid Verhogen'. Internationaal onderzoek toont namelijk aan dat 15% tot 18% van de volwassenen in Vlaanderen te weinig geletterd is om te kunnen functioneren in de huidige samenleving. Geletterdheid omvat naast het 'kunnen lezen' eveneens de vaardigheid om informatie te verwerken uit documenten en cijfergegevens. Ook het gebruik van multimedia en computer valt hieronder. Het Hoger Instituut voor de Arbeid kreeg de opdracht om good practices rond geletterdheidtraining te detecteren en deze te vertalen in scenario's en beleidsaanbevelingen. Deze brochure bundelt de resultaten van hun opdracht.

Meer informatie