2015-2016 en 2016-2017 zijn schooljaren met uitzonderlijke uitdagingen voor de lokale overlegplatforms (LOP’s). In 2015 kent België een recordaantal asielaanvragen. Leerlingenaantallen in het onthaalonderwijs stijgen daardoor spectaculair. Vanaf 2016 daalt de instroom van vluchtelingen en volgen de beslissingen om collectieve en lokale opvanginitiatieven te sluiten. Heel wat leerlingen moeten hierdoor van school veranderen.Het jaarrapport focust zich op de toeleiding naar het onderwijs van minderjarigen die in een collectief opvanginitiatief verblijven.

Publicatiedatum Oktober 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Gelijke kansen in het onderwijs