Elk jaar maakt de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid een Gelijkekansen- en diversiteitsplan op over het overheidspersoneel. De Commissie Diversiteit ziet duidelijk verbeteringen. Zo worden voor personen van buitenlandse herkomst de streefcijfers voor stages en studentenjobs bereikt en is er in studentenjobs voor personen met een handicap of chronische ziekte een grote inhaalbeweging gemaakt. Op andere domeinen kan het zeker nog beter. Daarom moeten alle entiteiten, ook de minst goede leerlingen van de klas, geënthousiasmeerd worden om te werken rond diversiteit.

Publicatiedatum November 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Vlaamse overheid