Het overwegingsdocument geeft een overzicht van het openbaar onderzoek, de ontvangen inspraakreacties en adviezen, de antwoorden hierop van de instanties die instaan voor de opmaak van het geluidsactieplan en de aanpassingen aan het geluidsactieplan die daaruit desgevallend voortvloeien.
Publicatiedatum
Juni 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Milieuhinder , Lucht en geluid , Verkeer , Openbaar vervoer