Het gezin of de thuissituatie van kinderen en jongeren speelt een belangrijke rol in hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan. De VLOR verkende de relatie tussen gezin en school in de diepte en opteerde hierbij voor een brede benadering van de relatie tussen gezin en school. Hij bekijkt die vanuit het perspectief van de onderwijspartners, maar ook vanuit het perspectief van de ouders en de gezinnen en dat van de leerling zelf. Kinderen en jongeren oefenen immers veel invloed uit op de relatie tussen de school en de actoren uit de thuisomgeving. Het boek bekijkt de formele en zichtbare contacten tussen ouders en schoolactoren. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de manier waarop de ouders ook thuis bij het schoollopen van hun kinderen betrokken zijn en dat ondersteunen.

Bestel per post

De prijs bedraagt €8,00 (exclusief verzendkosten €2,00).

Publicatiedatum
Oktober 2011
Publicatietype
Boek
Thema's
Participatie , Onderwijs - algemeen
Reeks
Probleemverkenning