Op 1 januari 2015 trad wereldwijd de nieuwe Wereldantidopingcode in werking. De code bevat de basisregels inzake dopingbestrijding die elk land, elke nationale antidopingorganisatie, elke sportfederatie, elke sporter en elke begeleider moet naleven. De brochure licht de Vlaamse antidopingregelgeving voor elitesporters toe. De volledige antidopingregelgeving is te vinden op www.dopinglijn.be.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Meer informatie