Hoe ervaart de Vlaamse bevolking het verschijnsel van de globalisering? Maakt het EU-lidmaatschap van hun land hierbij een verschil? Dit SVR-Webartikel tracht hierover een tipje van de sluier op te lichten aan de hand van data uit Eurobarometerenquêtes uit de periode 2005-2010. Zo blijkt dat nagenoeg twee op de drie Vlamingen een algemene positieve perceptie over de globalisering hebben in 2009. Als er verder gekeken wordt naar verschillende dimensies van dit fenomeen, dan lijkt de Vlaamse bevolking globalisering evenwel als een ambigu gegeven te ervaren. Tevens zijn bijna drie op de vijf Vlamingen van mening dat de Europese Unie bescherming biedt tegen de negatieve gevolgen van de globalisering en dat deze toelaat om beter te genieten van de positieve effecten.
Publicatiedatum
September 2011
Publicatietype
Studie
Thema's
Economie
Auteur(s)
Myriam Vanweddingen
Reeks
SVR - Webartikel, 2011/16