De Vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) is een soort die de voorbije jaren op een aantal plaatsen in Vlaanderen is ontdekt. Het rapport bespreekt de Vlaamse status van de Vermiljoenkever en geeft een overzicht van de ecologie en habitatvoorkeur. Ook de toekomstperspectieven, de beheermaatregelen en enkele beleidsondersteunende instrumenten komen aan bod.

Publicatiedatum Maart 2019
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Arno Thomaes, Seppe Marchand