Het rapport Verdieping/Verbreding tekende een aantal perspectieven uit voor een inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Er zijn twee belangrijke speerpunten. Het DKO wordt toegankelijker voor diverse doelgroepen, waaronder jongeren en volwassenen met specifieke onderwijsbehoeften (handicap, leerstoornissen, ...). Het DKO ondersteunt het kleuter- en leerplichtonderwijs op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Werkgroepen van leraren, directies uit het deeltijds kunstonderwijs, basisonderwijs, kunsteducatieve organisaties en andere deskundigen hebben nagedacht over de manier waarop deze uitdagingen in de praktijk gerealiseerd kunnen worden.
Publicatiedatum
Juni 2010
Publicatietype
Rapport
Thema's
Muzische vorming , Deeltijds kunstonderwijs , Cultuureducatie , Buitengewoon onderwijs , Basisonderwijs