Het rapport geeft aan de hand van cijfermatige gegevens een concreet beeld van het handhavingsbeleid op het vlak van de ruimtelijke ordening in het Vlaamse Gewest.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum Juli 2018
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Beleid en regelgeving ruimtelijke ordening