Het rapport bevat statistische gegevens over mensen met een handicap in de bevolking en hun arbeidsdeelname. De statistieken zijn gebaseerd op de resultaten van groots opgezette landelijke of internationale surveys waarin ook vragen over handicaps en langdurige gezondheidsproblemen zijn opgenomen. Dit maakt het mogelijk de arbeidsmarktpositie van mensen met een handicap en de samenhang ervan met andere kenmerken zoals sekse, leeftijd en opleidingsnivieau te onderzoeken.

Publicatiedatum Maart 2015
Publicatietype Studie
Thema's Arbeidsmarkt , Personen met een handicap
Auteur(s) Erik Samoy