In deze handleiding wordt aandacht besteed aan de bouwkundige relicten van voorbije oorlogen in Vlaanderen. De tekst wil een leidraad zijn voor wat gedaan kan worden om bouwkundig oorlogserfgoed in kaart te brengen en in stand te houden. Er worden nuttige tips en suggesties gegeven met betrekking tot onderzoek, instandhouding, beheer en publieke ontsluiting van dit veelzijdig erfgoed. Op specifi eke aspecten van archeologisch en landschappelijk oorlogserfgoed wordt in de handleiding niet ingegaan.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden bedraagt €5.00 (exclusief verzendkosten €2.00).

Publicatiedatum December 2010
Publicatietype Handleiding
Thema's Monumenten- en landschapszorg
Auteur(s) Nathalie Vernimme
Reeks Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed nr. 2
Doelgroep Overheid, Bouwsector