Conform het Europese “20-20-20 Klimaatplan” heeft de Vlaamse overheid beslist de inspanningen voor het terugdringen van de C02-uitstoot op te voeren. Energiezuinigheid en duurzaamheid van gebouwen, ook van monumenten, kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De Vlaamse overheid neemt initiatieven om de energieprestaties van het onroerend erfgoed te verbeteren. In het kader van Vlaanderen in Actie hebben wij in september 2011 een Rondetafel gehouden over ‘Technologische innovatie in de onroerenderfgoedzorg’ waar onder meer het thema”erfgoed en de klimaatuitdaging: energiezuinigheid en bouwkundig erfgoed” aan bod kwam. De resultaten van de ViA-rondetafel en het daaraan gekoppelde vervolgtraject zullen een stimulans vormen voor het doelgericht ontwikkelen van innovatieve technieken om grotere energiezuinigheid te realiseren in monumenten.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden bedraagt €5.00 (exclusief verzendkosten €2.00).

Publicatiedatum December 2013
Publicatietype Handleiding
Thema's Monumenten- en landschapszorg
Auteur(s) Nathalie Vernimme
Reeks Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed nr. 4