Dendrochronologie is de studie van groeiringen in houtige planten en de meest precieze natuurwetenschappelijke dateringstechniek. In de erfgoedwereld maakt het archeologische, historische en bouwhistorische onderzoek graag gebruik van de resultaten van een dendrochronologisch onderzoek. De handleiding behandelt kort de basisprincipes van de dendrochronologie.

Publicatiedatum Juli 2017
Publicatietype Handleiding
Thema's Archeologie
Auteur(s) Kristof Haneca
Reeks Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed nr. 16