De publicatie bevat de handleiding en de afspraken bij het gebruik van de projectenmonitor als online toepassing. De projectenmonitor is gebouwd om de uitwisseling van kennis tussen overheden mogelijk te maken en is niet toegankelijk voor het brede publiek.
Publicatiedatum
April 2021
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Ruimtelijke planning