De handleiding biedt onderzoekers een methodologie voor het in kaart brengen van wegen die historisch waardevol zijn. Wegen zijn representatief voor hoe de mens in het verleden het landschap heeft gevormd, gebruikt en ingericht. Veel historische wegen staan vandaag onder zware druk zodat er nood is aan meer aandacht voor de erfgoedwaarde en een beheer op maat. Het inventariseren van wegen met erfgoedwaarde binnen een bepaald gebied is een eerste stap in het naar waarde schatten en beheren ervan. Daarom werd een concreet stappenplan uitgewerkt met aandacht voor de belangrijkste informatiebronnen en een inventarisatiefiche voor het veldwerk. De handleiding is ook bedoeld om lokale besturen en erfgoedverenigingen te stimuleren het fenomeen wegen onder de loep te nemen en in kaart te brengen. Een inventaris van wegen biedt de kans om dit erfgoed mee te nemen in het ruimtelijk beleid. De vele voorbeelden dienen als inspiratiebron om wegen te beoordelen op hun erfgoedwaarde en een aangepast beheer uit te werken.