Gedaan met laden. U bevindt zich op: Handvaten om een sociaal woonaanbod te realiseren in uw gemeente. Handleiding

Handvaten om een sociaal woonaanbod te realiseren in uw gemeente. Handleiding

Leidraad
juni 2022
Agentschap Wonen in Vlaanderen
Op gemeentelijk niveau zijn er diverse ruimtelijke beleidsinstrumenten die kunnen worden ingezet voor de realisatie van een bijkomend sociaal woonaanbod: vanuit een gemeentelijke beleidsvisie kan er gewerkt worden met ruimtelijke uitvoeringsplannen en via gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. De leidraad bevat handvaten die worden aangereikt om de realisatie van een bijkomend sociaal woonaanbod in uw gemeente mogelijk te maken, zonder dat ze de juridische juistheid ervan bepalen.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Woonbeleid