De SARC-Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk brengt op eigen initiatief advies uit om een bijdrage te leveren bij de lopende hervorming van de culturele bovenbouw.
Publicatiedatum
September 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme