Het inkomen in de melkveehouderij fluctueert van het ene jaar t.o.v. het andere. Dit wordt veroorzaakt door diverse factoren o.a. hoge kosten bij uitbreiding van het melkquotum, een veranderingen van de vlees- en melkprijzen, stijging van voeder-, milieu- en administratiekosten.
Publicatiedatum Januari 2006
Publicatietype Brochure
Thema's Dieren , Landbouw en visserij