Minister Ingrid Lieten vroeg het advies van de VLOR over het besluit over de omkadering van jonge onderzoekers. Dat is een uitrol van de wijziging van het decreet over de organisatie en financiering wetenschap en innovatie en regelt de verdeling van de extra middelen voor jonge onderzoekers.

Meer informatie

Publicatiedatum Mei 2013
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie