Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het bevorderen van klimaatslimme landbouw via vermarkting in secundaire steden. Landenstrategienota voor internationale samenwerking 2024-2028

Het bevorderen van klimaatslimme landbouw via vermarkting in secundaire steden. Landenstrategienota voor internationale samenwerking 2024-2028

Rapport
november 2023
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Deze strategienota draagt bij tot de uitvoering van de mondiale Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) kunnen alleen worden bereikt door middel van een multi-sectorale benadering, met samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren op basis van het principe dat niemand wordt achtergelaten. Vlaanderen steunt de Malawische autoriteiten om die doelstellingen te bereiken.
Publicatiedatum
November 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Ontwikkelingssamenwerking