De publicatie begint met een beschouwend deel waarin wordt stilgestaan bij het waarom van participatie, waarna wordt geconcentreerd op een aantal vragen rond organisatie en inhoud. Het zijn vragen over wie, waar, wanneer en wat, die dus slaan op een aantal algemene ideeën voor aanpak en hun consequenties in de praktijk. De volgende hoofdstukken van het boek zijn volledig praktisch opgevat en bestaan uit een beschrijving van een aantal uitgeteste scenario's, methoden en technieken.
Publicatiedatum Juni 2003
Publicatietype Brochure
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Ann Van Herzele, Veerle Heyens

Vorige edities