In de gespecialiseerde melkveehouderij worden grote bedrijfsverschillen vastgesteld inzake het inkomen per liter geproduceerde melk. Ook het vervangingsbeleid speelt hierin een rol. De waardevermindering tussen een volle vaars die wordt ingeschakeld en een afgedankte melkkoe zorgt immers voor een aanzienlijk inkomensverlies. Bovendien moet bij een hoog vervangingspercentage van de koeien ook veel vrouwelijk jongvee opgefokt worden wat een bijkomende kost betekent.
Publicatiedatum Januari 2008
Publicatietype Brochure
Thema's Dieren , Landbouw en visserij