Advies over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over de beleidsvelden Vlaamse sociale bescherming, gezondheidsbevordering en ziektepreventie, algemene ziekenhuizen en gezondheids- en woonzorg.
Publicatiedatum
November 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid