Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een zorgbudget voor 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Hoeveel zorgbudget je krijgt, hangt af van de zorgzwaarte en het inkomen. Dat bedrag kan dus van persoon tot persoon verschillen. Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden. Dat geeft de vrijheid om te kiezen welke zorg en hulp een zorgbehoevende ermee wil betalen.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.