De storm van 3 januari 2018 zorgde voor een verhoging van het hoogwater in het Zeescheldebekken, met een overschrijding van het waakpeil in Antwerpen, gevolgd door twee hoogwaters waarbij het prewaakpeil overschreden werd. Op 3 januari 2018 werd in Antwerpen aan het loodsgebouw een hoogwaterpeil van TAW +7,16 m gemeten. De gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) aangelegd in het kader van het Sigmaplan kenden allen, uitgezonderd GOG Wijmeers, vulling via de overloopdijk. Deze stormperiode vond plaats tijdens een periode met verhoogde bovenafvoer. Het Waterbouwkundig Laboratorium beschikt over een 1D hydrodynamisch model van het Zeescheldebekken, het zogenaamde referentiemodel, en een hieruit afgeleid voorspellingsmodel. Het doel van deze studie is de performantie van deze modellen tijdens een zware storm, zoals deze van 3 januari 2018, te evalueren.