De publicatie bevat statistieken van het aantal studenten in de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij de start van het academiejaar 2017-2018. De gegevens van deze telling zijn niet definitief. De inschrijvingsaantallen kunnen in de loop van het academiejaar nog wijzigen.

Publicatiedatum Februari 2018
Publicatietype Statistieken
Thema's Hoger onderwijs