De Vlaamse overheid wil de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden uitbreiden en verbeteren. De inspanningen op dat vlak zijn sinds eind 2000 verankerd in een strategisch plan dat door de Vlaamse Regering is goedgekeurd. Het plan stelt voorop dat ook gedetineerden zich ten volle in de samenleving moeten kunnen ontplooien. Het aanbod aan hulp- en dienstverlening dat in de brede samenleving voorhanden is, wordt beschikbaar gemaakt voor zo veel mogelijk gedetineerden. De brochure bevat een overzicht van de manier waarop dat gebeurt, van de verschillende actoren en projecten, en van de achterliggende visie en historiek.
Publicatiedatum Juni 2010
Publicatietype Brochure
Thema's Gezin en samenleving , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid