Het rapport levert input voor een duurzaam aankoopbeleid van de overheid en brengt de potentiële afzetmarkt voor kunststofrecyclaat in kaart. Er is nagegaan in welke producten nu al (gedeeltelijk) recyclaat wordt ingezet en welke producten hiervoor in aanmerking komen. De focus ligt op kunststofproducten gebruikt door overheidsinstellingen, bij voorkeur geproduceerd door de Vlaamse of Belgische markt. Als sluitstuk van de studie is een case voor buizen onderzocht, waarbij concrete aanbevelingen zijn geformuleerd.