De brochure is een hulpmiddel voor de lokale besturen bij het opstellen van de meerjarenplanning 2014-2019 om de geletterdheid in Vlaanderen te verhogen.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Meer informatie