De folder legt aan lokale besturen uit wat een erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) inhoudt en hoe een erkenning aangevraagd kan worden.

Meer informatie