Aanleiding van de studie is een herziening van het beheerplan voor het golfterrein van De Haan. De voorbije jaren heeft de uitbater aanzienlijke inspanningen geleverd om de natuurwaarden van het terrein te verhogen. Het maairegime werd aangepast, de beregening verminderd, exoten werden gekapt en op twee plaatsen werden duinvalleien hersteld. De studie omvat een gedetailleerde inventarisatie van een selectie van bijzondere plantensoorten en een kartering van de vegetatie aan de hand waarvan de maatregelen geëvalueerd worden.

Publicatiedatum Maart 2019
Publicatietype Rapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Sam Provoost, Wouter Van Gompel, Edward Vercruysse