De handleiding helpt erfgoedliefhebbers of lokaal besturen op weg bij het inventariseren van het lokale bouwkundige erfgoed. Zij geeft inzicht in de werkwijze en de selectiecriteria van de Vlaamse overheid en is een inspiratiebron voor de opmaak van een eigen, lokale erfgoedinventaris.

Publicatiedatum September 2013
Publicatietype Handleiding
Thema's Beleid en regelgeving onroerend erfgoed , Onroerend erfgoed
Auteur(s) Hilde Kennes, Elise Hooft, Leen Meganck
Reeks Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed nr. 6
Doelgroep Lokale besturen