Op 1 juli 2016 trad het Vlaamse doelgroepenbeleid in werking. De Vlaamse regering koos om de tewerkstelling van drie doelgroepen te ondersteunen: laag- en middengeschoolde jongeren, oudere werknemers en personen met een arbeidshandicap. Het rapport bespreekt per doelgroep hoeveel personen met een doelgroepvermindering werden tewerkgesteld en welk bedrag werd besteed. De cijfers per paritair comité illustreren in welke mate de doelgroepverminderingen de tewerkstelling van Vlaamse jongeren, ouderen en personen met arbeidshandicap in bepaalde sectoren ondersteunen.
Publicatiedatum Juni 2021
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Arbeidsmarkt , Beleid en regelgeving werk , Sociale economie
Reeks WSE-jaarrapporten

Vorige edities