Het jaarverslag bevat de werkinggegevens en subsidiecijfers voor het jaar 2001 van het beleidsdomein 'volksontwikkeling en bibliotheken'. Dit omvat het volksontwikkelingswerk, culturele centra, openbare bibliotheken, amateurkunsten en volkscultuur.