Het jaarverslag beschrijft de activiteiten en realisaties van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.