De Nederlandse en Vlaamse accreditatiestelsels vloeien voort uit de afspraken van de Europese ministers van Onderwijs om te komen tot een Europese Hogeronderwijsruimte. In de betrokken Europese regio's sprak men af om een bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs in te voeren en een onafhankelijk accreditatiestelsel te introduceren. Nederland en Vlaanderen tekenden in 2003 een Verdrag voor een gemeenschappelijke accreditatieorganisatie: de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten tijdens een werkingsjaar.

Publicatiedatum Mei 2019
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Onderwijsbeleid en -regelgeving , Hoger onderwijs