Het jaarverslag bundelt de activiteiten 2014-2017 van het netwerk cultuureducatie in de lerarenopleiding. Het netwerk is een initiatief van CANON cultuurcel en speelt een rol in het vormgeven van een beter cultuuronderwijs.
Publicatiedatum
November 2017
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Cultuureducatie