Het jaarverslag van het team Taaladvies geeft een overzicht van de resultaten van het voorbije werkingsjaar, zowel voor de externe dienstverlening aan het grote publiek als voor de interne adviesverlening bij de Vlaamse overheid.

Meer informatie