De VRT rapporteert over zijn activiteiten in het jaarverslag. De activiteiten en resultaten worden daarbij getoetst aan de afspraken en performantiemaatstaven uit de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.