Het rapport geeft een algemeen overzicht van de oppervlaktewaterkwaliteit, de bronnen van waterverontreiniging en de zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen op basis van de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij.
Publicatiedatum December 2020
Publicatietype Rapport
Thema's Water

Vorige edities