Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet van 7 december 2018, wat betreft klokkenluiders.
Publicatiedatum
Januari 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Lokale besturen