De voorspelling van de afbraak en opbouw van organische koolstof in de bodem is niet eenvoudig, aangezien de jaarlijkse afbraak van de organische koolstof sterk afhankelijk is van een aantal bodem- en beheersfactoren. Met het gebruiksvriendelijk computerprogramma ‘KOOLSTOFSIMULATOR’ kan iedereen zelf berekenen hoeveel extra organisch materiaal nodig is om, bij een gegeven gewasrotatie, de organische stof in de bodem op lange termijn in de streefzone te houden. Het model is toepasbaar op de meeste gangbare akkerbouwpraktijksituaties in Vlaanderen. Door verschillende rotaties door te rekenen ziet u of het organischekoolstofgehalte zal verhogen, verlagen of op hetzelfde peil blijven. Door de inputparameters te wijzigen kunt u uitzoeken welke maatregelen of aanpassingen het organischekoolstofgehalte in de ene of de andere richting beïnvloeden. U kunt de aard en hoeveelheid van de toegediende bemesting veranderen of andere gewassen in de rotatie steken. U kunt kiezen tussen het al dan niet verwijderen van de oogstresten of een groenbedekker inplannen. Om de zoektocht naar geschikte combinaties te vergemakkelijken, worden vergelijkende tabellen ter beschikking gesteld met informatie over de aanvoer van organische koolstof door diverse gewassen en organische mestsoorten.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum December 2009
Publicatietype Dvd
Thema's Ondergrond en natuurlijke rijkdommen