De publicatie geeft een eerste overzicht van de instroom in het Vlaams Gewest en het aantal inburgeringcontracten en behaalde inburgeringsattesten in het Vlaams Gewest en in Brussel.
Publicatiedatum April 2021
Publicatietype Rapport
Thema's Inburgering en integratie