Een praktijkgerichte literatuurstudie over de relatie tussen neurowetenschap en onderwijs. Hoe leren kinderen, jongeren, studenten? En hoe kunnen leraren zorgen voor krachtige onderwijsleeromgevingen die op een zo optimaal en efficiënt mogelijke manier leerlingen tot leren brengen? Enkele lerarenopleiders uit verschillende lerarenopleidingen bekeken of en hoe de cognitieve neurowetenschappen hierop een antwoord kunnen geven. Zij konden daarvoor rekenen op de inbreng van enkele cognitieve neurowetenschappers en lieten zich inspireren door de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Tegelijk peilden ze naar verwachtingen en vragen die leven in de onderwijspraktijk.
Er is geen digitale versie beschikbaar voor deze publicatie.

Bestel per post

De prijs bedraagt €10,00 (exclusief verzendkosten €2,00).

Publicatiedatum
April 2015
Publicatietype
Boek
Thema's
Onderwijs - algemeen
Auteur(s)
Tinne Van Camp, Lijne Vloeberghs,Pieter Tijtgat m.m.v. Els Dammekens, Christophe Lafosse, Bert De Smedt
Reeks
Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek